Disclaimer

Alle informatie op deze website, dus ook de tarieven en voorwaarden, kan aan verandering onderhevig zijn.

De informatie in deze website wordt bijna dagelijks aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Zes-shop garandeert niet dat aan haar toegezonden emails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt.

Het auteursrecht en ander eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Zes-shop en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Op deze website wordt gebruikgemaakt van zogenaamde ‘cookies’ om het Internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kan ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina’s van deze website.